Ρωτήστε μας

FingerTec Kadex Master Σύστημα

## Summer Sales ## Kadex: Καρτοαναγνώστης για χρονοπαρουσία & έλεγχο πρόσβασης από τη FingerTec
04.028.002-1-kadex-rfid-cr-ta-da-.jpg